VOP doubleredlive.eu 2019-12-10T15:31:09+00:00

Ochrana osobních údajů (GDPR) a Obchodní podmínky doubleredlive.eu a praguefnlive.cz

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Správcem vašich osobních údajů je The Fight Arena s.r.o., IČO:07923422, sídlem U Kamýku 284/11, Kamýk, 142 00 Praha, vedená C 309955/MSPH Městský soud v Praze. Provozujeme webové stránky doubleredlive.eu a www.praguefnlive.cz. Vůči vašim osobním údajům jsme v pozici správce: určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

O návštěvníky našich webů pečujeme s láskou. Pokud budete mít jakékoliv otázky či připomínky, kontaktujte naši zákaznickou podporu na e-mailové adrese: help@doubleredlive.eu nebo na telefonním čísle: 733 118 778.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Vedení účetnictví

Pokud si objednáte některý produkt z naší nabídky, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Přímý marketing skrz e-mail

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), jaké stránky na našem webu navštívíte a na co klikáte v e-mailu, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání a zobrazování obchodních sdělení. Pokud si objednáte některý z našich produktů na e-shopu, vnímáme oprávněný zájem posílat vám newslettery s novinkami, akcemi či jinou motivační tématikou z blogu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají. Budeme to dělat maximálně po dobu 5 let od poslední objednávky.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Pokud navštívíte náš web a máte zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Koho využíváme pro zpracování cookies?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání osobních údajů třetím stranám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Poskytovatelé hostingu a serverových služeb

  • Savana s.r.o. – hosting webu
  • 
savana.cz s.r.o., Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná, IČ: 28750659, DIČ: CZ28750659

Analytické nástroje

  • Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu
  • 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USASprávce webu doubleredlive.eu a www.praguefnlive.cz

  • ambitas, s. r. o., so sídlom Ševčenkova 25, 851 01 Bratislava, SR, IČO 45 280 380
  • LIVEBOX, a.s.,IČO:26233657,Masná 403/110, Trnitá, 602 00 Brno

 Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: help@doubleredlive.eu.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Všeobecné obchodní podmínky videoportálu doubleredlive.eu a platební brány umístěné na www.praguefnlive.cz

1.Základní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky(dále jen „VOP“) videoportálu doubleredlive.eu a platební brány umístěné na www.praguefnlive.cz, jehož provozovatelem je společnost: The Fight Arena s.r.o., IČO:07923422, sídlem U Kamýku 284/11, Kamýk, 142 00 Praha, vedená C 309955/MSPH Městský soud v Praze,
(dále jen „provozovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti s užíváním služeb videoportálu doubleredlive.eu a platební brány umístěné na www.praguefnlive.cz, uzavírané mezi provozovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „uživatel“) prostřednictvím internetového videoportálu umístěnéjo na adrese doubleredlive.eu a platební brány umístěné na www.praguefnlive.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Tyto VOP videoportáludoubleredlive.eu jsou závazné v plném znění pro všechny uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit podmínky systému bez předchozího oznámení. Účinnost nových změn je od okamžiku jejich zveřejnění na adrese doubleredlive.eu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.3. Videoportál doubleredlive.euposkytuje přenos videa se zpoplatněným přístupem pro shlédnutí (pay per view – dále jen PPV).

1.4. Platbu za služby PPV je možné provést prostřednictvím e-commerce rozhraní na webu www.praguefnlive.cz, a to platební kartou. V obou případech jsou platby realizované v českých korunách.

1.5. Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody, vzniklé užíváním videoportálu doubleredlive.eu, neručí za prezentovaný obsah webových stránek třetích subjektů využívajících iframe doubleredlive.eu, ani za jiný obsah a data vložená, či nahrána jinými subjekty.

1.6. Provozovatel nenese zodpovědnost za výpadky elektřiny, internetu, nebo dalších subdodavatelských služeb jako je například CDN.

1.7. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nekompatibilním SW nebo HW na straně uživatele, včetně nedostatečně rychlého připojení k internetu, či jiných skutečností bránících plynulému sledování videa.

Nárok na reklamaci PPV vstupenky vzniká v případě, že uživatel nemohl shlédnout více jak polovinu času online video přenosu, vyjma podmínek popsaných v bodech 1.4. až 1.6.

1.7. Reklamaci lze uplatnit pouze písemnou formou a to emailem na adrese help@doubleredlive.eu, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku zahájení daného online přenosu.

1.8. Pro dotazy či nahlášení problému nás kontaktujte emailem na adrese shelp@doubleredlive.eu.

2.Uživatelský účet

2.1. Registrace pro uživatele služby PPV je povinná. Uživatel má povinnost uvést správné, pravdivé osobní údaje a platný emailový kontakt.

2.2. Údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně a bude s nimi nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení (název firmy), adresa bydliště (sídlo), identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

2.4. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z VOP, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení uživateli.

2.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, pravdivé a že byly poskytnuty dobrovolně.

2.6. Uživatel se zavazuje, že neposkytne třetím osobám a ani nikterak nezneužije vlastní unikátní přístup k zpoplatněným videím. Zneužitím či sdílením unikátního kodu potažmo samotných videí, může dojít k finanční ujmě společnosti The Fight Arena s.r.o.. Tuto finanční ujmu včetně případných dalších škod, je společnost The Fight Arena s.r.o. oprávněna vymáhat soudní cestou.

3.Služba a její rozsah

3.1. Pro využití služeb nabízených provozovatelem je nutná registrace a poplatek – viz bod 2. těchto VOP.

3.2. Provozovatel nabízí online přenosy zpoplatněné. Provozovatel je pouze distributorem videosignálu tudíž za kvalitu videosignálu nenese žádnou zodpovědnost, vyjma případů kde The Fight Arena s.r.o. je zároveň produkující společností daného eventu.

3.3. Sledování online přenosu nesmí být užito k veřejné produkci ( sport bary, restaurace ) a dále k využívání informací z přenosu pro další média ( internetové portály, sportovní zpravodajství ) v reálném čase. V případě zjištění takovéhoto využití bude plátce vstupenky v rámci neoprávněného užití sankcionován blokací vysílání a vystavuje se možnému trestnímu stíhání pro porušení majitelů práv pro on-line prezentaci, včetně finančního prospěchu z neoprávněného obohacení.

4.Závěrečná ustanovení

4.1. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit nabízené služby bez předchozího oznámení uživateli. Veškeré změny služeb a aktuální platné VOP jsou zveřejněny na adrese www.xfn.cz

4.2. Provozovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb uživateli v případě porušení VOP.

4.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

4.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kontaktní údaje provozovatele:

doubleredlive.eu a www.praguefnlive.cz:
The Fight Arena s.r.o., IČO:07923422, sídlem U Kamýku 284/11, Kamýk, 142 00 Praha, vedená C 309955/MSPH Městský soud v Praze,
help@doubleredlive.eu

V Praze, dne 1.10.2019